Privacy beleid

Privacy beleid

Privacybeleid

Ons site-adres is: https://www.parkkerk.nl.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Baptistengemeente Parkkerk Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen: `De Parkkerk`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan bij voorkeur schriftelijk aan de raad. E-mailen mag ook: raad@Parkkerk.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Aanvraag Lidmaatschap   en   het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

Voornaam

Achternaam

Adres Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Doopdatum

Doopgemeente

Gedoopt door

Trouwdatum  

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid bent of wordt, gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Uw gegevens worden 2 jaren na het beëindigen van uw lidmaatschap uit de digitale  systemen verwijderd. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NVT

Aanvraag Vriend van de gemeente    

Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres  

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u vriend bent of wordt, gedurende de looptijd van uw vriendschap. Uw gegevens worden 2 jaren na het beëindigen van uw vriendschap uit de digitale systemen verwijderd. de overeenkomst. Indien u geen vriend wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NVT

Financiële Administratie

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Bankgegevens

Betaalgegevens  

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie gedurende 7 jaar.

PenningmeesterAccountantBelastingdienst

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en 't Erf

Voornaam

Achternaam

E-mailadres  

Uitvoering van de overeenkomst  

Zolang als men aangemeld is.

E-marketingtools (Afhankelijk wat u gebruikt om uw ontvangen berichten te lezen)

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)IP-gegevens 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.  

Website-beheerderAnalytics tools

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Doopdatum

Doopgemeente

Gedoopt door

Trouwdatum  

Ten behoeve van aangevraagde attestatie

Uw gegevens worden 1 jaar na het doorgeven van de attestatie uit de digitale  systemen verwijderd.  

Nieuwe geloofs gemeenschap

 

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina's van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina's - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Parkkerk uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de aanvraag van attestatie. Aan andere partijen worden geen persoonsgegevens geleverd, tenzij de Parkkerk wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Parkkerk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Parkkerk op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Parkkerk deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Parkkerk hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Parkkerk treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Worden alleen met expliciete toestemming van de ouders opgenomen als jeugdlid. Vanaf de leeftijd van 18 jaar dienen zij zelf toestemming te geven voor opname als Lid, vriend of jeugdlid.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Parkkerk. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Parkkerk raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Parkkerk past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Parkkerk wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Secretaris

E-mail:                          Secretaris@Parkkerk.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verbinden is delen, delen is verbinden

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om uw voorkeuren op te slaan. Door op accepteren te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies